Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm “Khiếu kiện quyết định hành chính trong trường hợp thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ”

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm “Khiếu kiện quyết định  hành chính trong trường hợp thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ”
Ảnh tại phiên tòa xét xử

Ngày 11/6/2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Phòng 10) phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm “Khiếu kiện quyết định hành chính trong trường hợp thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ” giữa người khởi kiện bà Trương Thị Hiệu và người bị kiện Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang.

Đây là vụ án có tính chất điển hình, xảy ra phổ biến tại địa phương, nhiều người tham gia tố tụng và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các đương sự. Kiểm sát viên đã lựa chọn vụ án phù hợp với các tiêu chí của phiên tòa rút kinh nghiệm được quy định tại Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quá trình kiểm sát giải quyết vụ án, Kiểm sát viên đã nghiên cứu chặt chẽ hồ sơ, xây dựng báo cáo đường lối giải quyết vụ án, đề cương xét hỏi và dự thảo bài phát biểu đầy đủ.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng của Hội đồng xét xử, Thẩm phán, Thư ký, việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng; Kiểm sát viên chủ động đặt câu hỏi, làm rõ các tình tiết làm căn cứ cho việc giải quyết vụ án được khách quan, đúng pháp luật. Qua xem xét các tài liệu có trong hồ sơ và kết quả tranh luận tại phiên tòa, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 2 Điều 193 Luật Tố tụng hành chính, bác yêu cầu khởi kiện của bà Trương Thị Hiệu đối với yêu cầu hủy Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất đối với hộ bà Trương Thị Hiệu để thực hiện dự án Champarama Resort & Spa và Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND thành phố Nha Trang về việc bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Trương Thị Hiệu khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Champarama Resort & Spa.

Sau phiên toà, đơn vị đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá những ưu điểm, tồn tại của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho Kiểm sát viên, công chức làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc hành chính, kinh doanh thương mại, lao động học hỏi, nâng cao trình độ, kỹ năng xử lý các tình huống tại phiên tòa, tích lũy kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Đăng Khoa - Phòng 10 VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập