Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

VIỆN KIỂM SÁT HUYỆN VẠN NINH HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng, lòng thương yêu đồng loại “Một người vì mọi người”. Những giọt máu chúng ta cho đi đồng nghĩa với chúng ta đã trao niềm hi vọng được sống và tiếp thêm sức mạnh cho nhiều bệnh nhân đang nằm chờ giữa sự sống và cái chết.

VIỆN KIỂM SÁT HUYỆN VẠN NINH HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO   HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
Ảnh Công chức VKSND Vạn Ninh tham gia hiến máu

Thực hiện Kế hoạch số 1022/KH-BCĐ-HMTN ngày 26/3/2024 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Vạn Ninh
. Lãnh đạo Viện kiểm sát luôn coi trọng phong trào hiến máu tình nguyện vì đây là một hoạt động mang đậm tính văn hóa, nhân văn, thể hiện sâu sắc đạo lý “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. Đồng thời hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 07/4/2024, Lãnh đạo đơn vị  đã vận động và tạo điều kiện cho công chức, người lao động tham gia hiến máu và trong đợt này Viện kiểm sát huyện Vạn Ninh có 04 công chức, người lao động tham gia hiến máu nhân đạo.

Tiến Huynh - VKSND huyện Vạn Ninh

Liên kết website

Thông kê truy cập