Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII

Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2021

Sáng ngày 25/02/2021, tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn, Khối thi đua Nội chính huyện tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Doanh – Phó Viện trưởng Viện KSND huyện đơn vị làm Khối trưởng cùng lãnh đạo các Cơ quan thành viên Khối: Tòa án nhân dân, Công an, Ban chỉ huy quân sự, Hạt Kiểm lâm, Chi cục thi hành án dân sự huyện và các cán bộ phụ trách thi đua của các cơ quan cùng tham dự.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2021
Ảnh chụp tại Hội ghị ký kết Giao ước thi đua 2021

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan thành viên Khối đã đóng góp ý kiến vào Quy chế hoạt động thi đua Khối năm 2021; thống nhất ký kết Giao ước thi đua của Khối nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban nhân dân huyện phát động. Với mục tiêu chủ yếu của phong trào thi đua là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi Cơ quan. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao đối với hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng. Đổi mới nội dung phong trào thi đua khen thưởng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thông qua phong trào thi đua với khí thế sôi nổi, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, phát huy tính chủ động sáng tạo của của cán bộ, công chức, người lao động. Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với khen thưởng, thực hiện đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, công khai, công bằng và kịp thời. Tăng cường phối hợp về công tác, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo sự đoàn kết giữa các tập thể cũng như giữa cán bộ, công chức, người lao động trong Khối, nhằm thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị./.

Nguyễn Văn Doanh

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập