Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH VĨNH BAN HÀNH KẾT LUẬN TRỰC TIẾP KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN KHÁNH VĨNH

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019; Quyết định số 565/QĐ-VKS và Kế hoạch số 566/KH-VKS ngày 27/9/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh. Từ ngày 15/10/2019 đến ngày 21/10/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Khánh Vĩnh.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH VĨNH BAN HÀNH KẾT LUẬN TRỰC TIẾP KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN KHÁNH VĨNH
Ảnh chụp tại buổi kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Vĩnh

Qua kiểm sát trực tiếp, nhận thấy
: Về cơ bản, Chi cục thi hành án dân sự huyện Khánh Vĩnh đã chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn đối với công tác thi hành án dân sự. Chất lượng giải quyết các vụ, việc thi hành án được nâng cao; các hồ sơ, sổ sách theo dõi, được ghi chép đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật; Kết quả công tác đối với những việc có điều kiện thi hành đạt, vượt chỉ tiêu do Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa giao (đạt 77,3% số việc, 55,9% về số tiền).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn xảy ra một số tồn tại, hạn chế, vi phạm như: Vi phạm về thủ tục thông báo, giao quyết định về thi hành án cho đương sự theo Điều 39 Luật thi hành án dân sự và Điều 12 Nghị định số 62 ngày 18/7/2015 của Chính phủ; Vi phạm về xác minh điều kiện thi hành án theo Điều 44 Luật thi hành án dân sự và Điều 9 Nghị định số 62 ngày 18/7/2015 của Chính phủ; không tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với những việc có điều kiện thi hành nhưng không tự nguyện thi hành án theo Điều 46 Luật thi hành án dân sự; đủ điều kiện ủy thác thi hành án dân sự nhưng không tiến hành ủy thác đi nơi khác để tiếp tục thi hành theo Điều 55 Luật thi hành án dân sự; không xác minh tài sản lưu ký tại Trại giam đối với người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù...

Ngày 06/11/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã ban hành kết luận số 641/KL-VKS . Qua đó, kiến nghị và yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Khánh Vĩnh tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm nêu trên.

VKSND huyện Khánh Vĩnh

Liên kết website

Thông kê truy cập