Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa Kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại

Trong 6 tháng đầu năm 2021, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa  án nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong công tác giải quyết án Hành chính, Kinh doanh thương mại, Lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật đã được hai ngành Kiểm sát, Tòa án tập trung giải quyết án kiện trong lĩnh vực này đạt tỷ lệ trên 50%. Qua công tác kiểm sát thực hiện chức năng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận thấy Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện tương đối tốt các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, luật tố tụng hành chính. Hầu hết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật được giải quyết theo đúng thủ tục tố tụng mà pháp luật quy định. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được vẫn còn một số tồn tại cần được Tòa án khắc phục như:  Việc gửi chậm các loại văn bản tố tụng cho Viện kiểm sát gồm Thông báo thụ lý vụ án, Bản án, Quyết định; Một số Thông báo thụ lý chưa ghi đầy đủ nội dung; Một số vụ án được Tòa án đưa ra giải quyết chậm, vi phạm thời hạn xét xử.

Ngày 09/6/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kiến nghị số 54/KN-VKS-P10 đến Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu có biện pháp chấn chỉnh và chỉ đạo làm rõ trách nhiệm, khắc phục ngay những tồn tại và thông báo kết quả thực hiện cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Thị Dung - Phòng 10

Liên kết website

Thông kê truy cập