Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính tại Cục THADS tỉnh Khánh Hòa năm 2022

Thực hiện Quyết định số 32/QĐ-VKS-P8, Kế hoạch số 31/KH-VKS-P8 ngày 20/6/2022 của Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa, Đoàn trực tiếp kiểm sát VKSND tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Trần Đình Hồng – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn và Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, có sự tham gia giám sát của Lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự, hành chính tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa (thời điểm kiểm sát từ ngày 01/6/2021 đến ngày 31/5/2022).

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính tại Cục THADS tỉnh Khánh Hòa năm 2022
Toàn cảnh buổi làm việc

Qua kiểm sát hồ sơ có điều kiện đang thi hành, chưa có điều kiện thi hành án; việc
áp dụng biện pháp cưỡng chế, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở; việc quản lý thu, chi tiền thi hành án; theo dõi thi hành án hành chính và thụ lý giải quyết đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị phản ánh tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Đoàn kiểm sát nhận thấy còn tồn tại các dạng thiếu sót, vi phạm đối với: 58 hồ sơ có điều kiện, 04 hồ sơ chưa điều kiện, 03 hồ sơ theo dõi thi hành án hành chính và một số vi phạm trong quản lý thu, chi tiền thi hành án; Quyết định thụ lý tố cáo. Điển hình vi phạm như: Chưa thông báo hợp lệ Quyết định, Thông báo về thi hành án theo quy định Điều 39, Điều 42 Luật Thi hành án dân sự (24 hồ sơ); Vi phạm về xác minh điều kiện thi hành án theo Điều 44 Luật THADS (13 hồ sơ); Vi phạm theo quy định tại Điều 45, Điều 46 Luật THADS về có tài sản chưa xử lý hoặc chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế (13 hồ sơ)…..; Vi phạm về việc khấu trừ thẳng trực tiếp vào tiền đương sự nộp mà không ra Quyết định thu chi phí cưỡng chế (61 hồ sơ) theo Mẫu B45-THADS ban hành kèm theo Thông tư 01/2016 của Bộ Tư pháp, là vi phạm Điều 32 Mục 2 Thông tư 01/2016 ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp về các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án….

Đối với 58 hồ sơ thi hành án, thì có 18 hồ sơ được Cục Thi hành án rút từ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang để giải quyết, có hồ sơ tồn tại 03 dạng vi phạm, Quyết định thi hành án đã nhiều năm (từ năm 2013), hồ sơ thể hiện có tài sản nhưng Chấp hành viên không tiến hành xác minh hoặc áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra nghiệp vụ hằng năm đối với Chi cục cấp huyện, Cục Thi hành án dân tỉnh chưa kịp thời phát hiện hoặc có phát hiện nhưng chưa chỉ đạo, quyết liệt để khắc phục như: Việc không xác minh rõ tài sản đã ra Quyết định chưa có điều kiện thi hành án, có vụ đưa vào theo dõi riêng không đảm bảo quy định; Đối với các trường hợp Chấp hành viên không tác nghiệp, trì hoãn, dừng tác nghiệp không có lý do khi giải quyết thi hành án, đặc biệt đối với hồ sơ thi hành án có tài sản nhưng không giải quyết để kéo dài nhiều năm dẫn đến tồn tại vi phạm của cấp Huyện trở thành vi phạm của Cục Thi hành án dân sự khi rút hồ sơ lên để giải quyết.

Trên cơ sở các tồn tại, vi phạm Đoàn kiểm sát đã nêu, thông qua Kết luận trực tiếp kiểm sát, lãnh đạo Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã tiếp thu, chỉ đạo nghiêm túc thực hiện. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kết luận số 35/VKS-KL-P8 ngày 11/8/2022, Kiến nghị ông Cục trưởng THADS tỉnh Khánh Hòa 06 nội dung để khắc phục, sửa chữa những tồn tại, vi phạm Đoàn kiểm sát đã nêu./.

Phòng 8

Liên kết website

Thông kê truy cập