Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

VIỆN KIỂM SÁT – THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN DIÊN KHÁNH SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP

Thực hiện Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2020. Ngày 08 tháng 05 năm 2020, tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh, liên ngành Viện kiểm sát và Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Diên Khánh, để đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân, nhằm đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác THDS đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo 2 Ngành cùng các kiểm sát viên, chấp hành viên, thư ký, chuyên viên làm công tác thi hành án dân sự tham gia.

VIỆN KIỂM SÁT – THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN DIÊN KHÁNH SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP
Lãnh đạo 2 Ngành ký kết Quy chế phối hợp

Ngày 25/11/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Do có sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014 và các văn bản dưới luật hướng dẫn về thi hành án dân sự, hành chính. Nên ngày 01/12/2015, hai ngành Viện kiểm sát và Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh đã kịp thời ban hành Quy chế số 01 về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự.

Qua gn 5 năm triển khai việc thực hiện Quy chế, hai Ngành thường xuyên phối hợp, trao đổi, thống nhất bàn biện pháp giải quyết, nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thi hành án dân sự. Nhờ đó đã tháo gỡ nhiều vướng mắc trong quá trình tác nghiệp, kịp thời phát hiện xử lý những hạn chế, thiếu xót xảy ra trong công tác thi hành án dân sự, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nhà nước, tổ chức và công dân; Cơ bn đã góp phần cho công tác thi hành án dân sự, hành chính có chuyển biến rõ nhất là số vụ việc và tiền giải quyết năm sau cao hơn năm trước.

Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn phức tạp và vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ. Để nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác thi hành án dân sự trong tình hình mới, ngoài chức trách, nhiệm vụ của Kiểm sát viên và Chấp hành viên thì việc tăng cường quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh và Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh trong việc thực hiện các quy định của Luật thi hành án dân sự cũng như các quy định pháp luật khác để cùng hoàn thành nhiệm vụ là hết sức cần thiết.

Để đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân, nhằm đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay. Hai ngành cần bổ sung, sửa đổi một số Điều của Quy chế phối hợp cho phù hợp với tình hình mới.

Sau một buổi làm việc tích cực, hiệu quả, lãnh đạo hai ngành đã thống nhất ký kết sửa đổi Quy chế phối hợp số 01 ngày 01/12/2015 liên ngành Viện kiểm sát – Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh.

VKSND huyện Diên Khánh

Liên kết website

Thông kê truy cập