Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã

Chi bộ 1 Đảng bộ VKSND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chiều, ngày 08/8/2022, Chi bộ 1 Đảng bộ VKSND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Chi bộ 1 Đảng bộ VKSND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội Chi bộ  nhiệm kỳ 2022 - 2025
Tập thể đảng viên Chi bộ 1 

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên và kế hoạch công tác của Ngành; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, của Đảng ủy cấp trên. Chi bộ đã quán triệt đầy đủ các nội dung trong Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ 1 đã thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề và nhận được những ý kiến đóng góp thẳng thắn, thiết thực của từng đảng viên, góp phần tạo ra nhiều giải pháp mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giúp Chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Chi bộ đã tín nhiệm đồng chí Phạm Thị Minh Tuyến, Chánh Văn phòng được Đại hội bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hào, Phó Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, các đảng viên trong Chi bộ cần phát huy triệt để tư duy sáng tạo với những hành động thiết thực nhằm phục vụ hiệu quả công việc chuyên môn, đồng thời góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị. Bên cạnh đó, cần tham mưu cho Đảng ủy cấp trên những giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, qua đó xây dựng Chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Lộc Trần

Liên kết website

Thông kê truy cập