Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã

Chi bộ 8 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2022 – 2025

Sáng ngày 11/8/2022, Chi bộ 8 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới và bầu bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Đình Hồng - Đảng ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Chi bộ 8 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2022 – 2025
Đ/c Trần Đình Hồng - Đảng ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ 8 nhiệm kỳ 2020-2022 với sự chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành nên Chi bộ đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả tích cực như: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho đảng viên được duy trì thường xuyên đặc biệt là việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII); công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ được nâng cao chất lượng; công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng công chức và việc bình xét thi đua đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng; nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng luôn tuân thủ; chất lượng sinh hoạt Chi bộ từng bước được nâng cao…

Chi bộ 8 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2022 – 2025
Tập thể đảng viên Chị bộ 8

Bên cạnh đó, còn có những tồn tại, hạn chế do những nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động, Đại hội đã thảo luận và nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục để rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ mới năm 2022-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí đồng chí Trần Đình Hồng - Đảng ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đánh giá cao các hoạt động của tập thể Chi bộ trong nhiệm kỳ qua luôn có sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết của Chi bộ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng cấp trên để triển khai thực hiện nhiệm vụ; mỗi công chức, đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thường xuyên trao dồi tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống. Đồng thời chỉ rõ những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Kết quả bầu cử, Đại hội đã tín nhiệm và bầu đ/c Phan Quang Huy là Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và dân chủ, Đại hội Chi bộ 8 đã diễn ra thành công, tốt đẹp./.

Phương Huệ

Liên kết website

Thông kê truy cập