Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT SỐ 131-QĐ//TW VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 132-QĐ/TW NGÀY 27/10/2023 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/BCSĐ ngày 23/01/2024 của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Ngày 26/02/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về nội dung cơ bản của Nghị quyết số 131 – QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính Trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Nghị quyết số 132 – QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính Trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT SỐ 131-QĐ//TW VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 132-QĐ/TW NGÀY 27/10/2023 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Xuân Nam – Bí thư Chi bộ, Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh đã chủ trì giới thiệu các nội dung cơ bản
Quy định số 131-QĐ/TW và quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức (cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị), cá nhân có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán; tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, bị thi hành kỷ luật đảng, cũng như nội dung, nguyên tắc, phương thức kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án. Đặc biệt là Điều 4 của Quy định số 131 xác định rõ 22 nhóm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, Điều 6 quy định  số 132 chỉ rõ 28 biểu hiện hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án, đây chính là cơ sở để nhận diện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực này. Đồng thời,  nêu rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí chủ trì yêu cầu toàn thể Đảng viên, công chức và người lao động của đơn vị tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định nêu trên. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

VKSND huyện Diên Khánh

Liên kết website

Thông kê truy cập