Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày 06/02/2023 của Thành uỷ Nha Trang, chiều ngày 13/02/2023, chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã tổ chức học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”. Dự hội nghị có 35 đảng viên, quần chúng của chi bộ tham gia hội nghị.

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí đã được nghe đồng chí Bùi Duy Cường – Bí thư chi bộ truyền đạt các nội dung chính của Chuyên đề, gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Khánh Hòa gắn với khát vọng xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Thông qua việc tổ chức hội nghị học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023, nhằm tạo sự thống nhất trong quần chúng, đảng viên nhận thức sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc học tập, làm theo và nêu gương; bồi đắp tinh thần yêu nước, phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, nỗ lực trong xây dựng văn hóa, con người Khánh Hòa, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 2030./.

VKSND TP Nha Trang

Liên kết website

Thông kê truy cập