Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 72 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2018)

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ , tham nhũng và trật tự xã hội (Phòng 2)

I. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ. 

Phòng thực hành quyền công tố , kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ, tham nhũng và trật tự xã hội(sau đây gọi tắt là phòng 2) là đơn vị nghiệp vụ  thuộc tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, hoạt động và chịu sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Phòng 2 có các nhiệm vụ sau:

1. Giúp Viện trưởng VKSND  tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự thuộc các tội: xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về chức vụ, các tội phạm về tham nhũng, các tội xâm phạm sở hữu, các tội phạm công nghệ cao, các tội phạm về trật tự xã hội, các tội phạm về môi trường do Cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa trực tiếp điều tra hoặc do các cơ quan điều tra khác của Công an tỉnh  thực hiện, Thực hành quyền công tố KSXXST các vụ án do Vụ 2 và Vụ 2B Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền xét xử.

2. Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ đối với các VKSND huyện, thị xã, thành phố về án hình sự thuộc các tội phạm mà phòng được phân công  thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử.

3. Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa theo dõi, quản lý, kiểm tra các trường hợp án đình chỉ điều tra do các VKSND huyện , thị xã, thành phố và các phòng 1, 2 thuộc VKSND tỉnh Khánh Hòa thụ lý.

4. Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử  sơ thẩm của Cơ quan điều tra, Tòa án và các cơ quan, tổ chức khác để tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa ban hành kiến nghị, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

5. Thực hiện các chuyên đề nghiệp vụ; phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của Cơ quan điều tra, Tòa án và các cơ quan, tổ chức khác để tham mưu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành các kiến nghị nhằm khắc phục các vi phạm và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa giao.

II. Cơ cấu tổ chức bộ máy: 

Tổng biên chế phòng 2 là 06 đồng chí:
Kiểm sát viên trung cấp: 01 đồng chí, Kiểm sát viên sơ cấp: 01 đồng chí, Chuyên viên: 01 đồng chí.
Trưởng phòng: 01 đồng chí.
Phó Trưởng phòng: 02 đồng chí.

III. . Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 03 Biệt Thự, Tp Nha Trang , Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 058 3524605.

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Các bài viết khác

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập