Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Trực tiếp kiểm sát Chi cục thi hành án dân sự huyện Cam Lâm

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, từ ngày 17/8/2020 đến ngày 07/9/2020, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cam Lâm đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm.

Trực tiếp kiểm sát Chi cục thi hành án dân sự huyện Cam Lâm
Toàn cảnh buổi công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm sát

Nội dung trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm trong năm 2020 đó là: kiểm sát
 việc tiếp nhận, bảo quản vật chứng, tài sản bị thu giữ, tạm giữ và kiểm sát việc chưa có điều kiện thi hành án.

Sau khi nghe trưởng đoàn kiểm sát công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát số 438/QĐ-VKSCL và Kế hoạch số 439/KH-VKSCL ngày 28/7/2020 của Viện KSND huyện Cam Lâm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Cam Lâm đã báo cáo kết quả việc tiếp nhận, bảo quản vật chứng, tài sản bị thu giữ, tạm giữ và trình tự, thủ tục thi hành việc chưa có điều kiện thi hành án.

Trên cơ sở báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra sổ thụ lý, hồ sơ và kho vật chứng.

Qua kiểm sát phát hiện vi phạm như: Hồ sơ vật chứng không lập giấy đề nghị nhập kho, không có Lệnh nhập kho, Lệnh xuất kho, không dán nhãn, ghi rõ họ tên của vụ án vào từng loại tài sản vật chứng; Không công khai thông tin của người phải thi hành án trên Trang thông tin điện tử của Cục thi hành án dân sự; Không gửi quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xác minh để niêm yết công khai; Không thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh điều kiện thi hành án; Không tiến hành xác minh điều kiện thi hành án; Không ra quyết định tiếp tục thi hành án đối với những trường hợp có điều kiện thi hành án…

Trong quá trình kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã phát hiện có 04 quyết định thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự ban hành không đúng nội dung bản án, quyết định của Tòa án, không đúng nội dung yêu cầu thi hành án của người phải thi hành án và ra quyết định thi hành án đối với nghĩa vụ chưa đến hạn, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Trên cơ sở kết quả trực tiếp kiểm sát, Viện KSND huyện Cam Lâm đã ban hành kết luận kiểm sát có kiến nghị vi phạm, đồng thời ban hành 01 kiến nghị riêng đối với Chi cục thi hành án dân sự được Chi cục Thi hành án dân sự chấp nhận.

Văn Hùng

Liên kết website

Thông kê truy cập