Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã

KIỂM SÁT TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN

Có thể khẳng định rằng khi ly hôn việc tranh chấp tài sản chung và tài sản riêng là một dạng tranh chấp phức tạp, gây không ít khó khăn cho những người tham gia tố tụng cũng như các cơ quan tiến hành tố tụng khi giải quyết vụ án hôn nhân gia đình.

Vừa qua, Tòa án nhân dân huyện huyện Diên Khánh thụ lý, giải quyết 01 vụ án hôn nhân gia đình có tranh chấp về tài sản khi ly hôn, các bên đương sự, Tòa án và Viện kiểm sát còn có những cách đánh giá khác nhau. Bài viết xin nêu cụ thể nội dung vụ án để thông tin đến đồng nghiệp.

Nội dung vụ án:

Ngày 21/5/2020, Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh thụ lý vụ án hôn nhân & gia đình theo Thông báo thụ lý vụ án hôn nhân gia đình số 178/2020/TB-TLVA giữa:

- Nguyên đơn: Bà Bùi Thị Khánh Ninh          - sinh năm 1978.

Trú tại 62 Lạc Long Quân, thị trấn Diên Khánh.

- Bị đơn: Ông Phan Hoài Nam                                   - sinh năm 1975.

Trú tại 56 Lạc Long Quân, thị trấn Diên Khánh.

Quan hệ tranh chấp: bà Ninh xin ly hôn với ông Nam, là có nguyện vọng nuôi con chung, không yêu cầu cấp dưỡng. Về tài sản: tranh chấp quyền sử dụng đất tại thửa số 117, tờ bản đồ số 32, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh.

Trong quá trình giải quyết, bị đơn ông Phan Hoài Nam cung cấp Hợp đồng tặng cho, xác lập ngày 15/4/2011 tại Phòng Công chứng số 01 tỉnh Khánh Hòa (địa chỉ 13 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang). Theo tài liệu thể hiện hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất bà Bùi Thị Khánh Ninh có tặng cho các con gồm: Phan Hoài Nguyên (sinh năm 2000), Phan Bùi Khánh Liên (sinh năm 2003) và Phan Bùi Khánh Hương (sinh năm 2007) thửa đất số 117 tờ bản đồ số 32 thị trấn Diên Khánh, có diện tích 877,6m2. Do ông Phan Hoài Nam – cha ruột là người đại diện theo pháp luật của các con Nguyên, Liên, Hương cho đến khi các con đủ tuổi thành niên.

Bà Ninh cho rằng Phòng công chứng số 1 cố ngụy tạo ra “Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất” để ông Nam chiếm đoạt tài sản của bà. Ngày 15/6/2020, Bà Bùi Thị Khánh Ninh có Đơn bổ sung đơn khởi kiện, yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh tuyên Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất lập ngày 15/4/2011 vô hiệu. Đưa phòng Công chứng số 01 vào tham gia tố tụng trong vụ án.

Quan điểm của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh trong việc giải quyết đơn bổ sung đơn khởi kiện của bà Bùi Thị Khánh Ninh:

Tại Thông báo trả lại đơn khởi kiện của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh: Căn cứ điểm m khoản 02 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, việc yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Tòa án nơi tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở có thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. Xét thấy đơn bổ sung đơn khởi kiện của bà không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh. Căn cứ điểm đ khoản 01 Điều 192, khoản 01 Điều 194 Bộ luật tố tụng dân sự. Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh trả lại đơn bổ sung đơn khởi kiện cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo và thông báo cho người khởi kiện được biết.

Ngày 26/6/2020, Bà Bùi Thị Khánh Ninh có Đơn khiếu nại Thông báo trả lại đơn số 156/TB-TA ngày 17/06/2020 của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh.

Tại quyết định giải quyết khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh: Nhận thấy nơi chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất nêu trên là Văn phòng công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa có trụ sở tại thành phố Nha Trang. Căn cứ điểm m khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự nhận thấy, thẩm quyền giải quyết thuộc về Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang. Do đó, Tòa án Thông báo trả lại đơn bổ sung đơn khởi kiện số 156/TB-TA ngày 17/06/2020 là có căn cứ, đúng pháp luật. Không chấp nhận đơn khiếu nại đề ngày 26/06/2020 của bà Bùi Thị Khánh Ninh. Giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện theo Thông báo trả lại đơn khởi kiện số 156/TB-TA ngày 17/06/2020 của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh.

Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh có ý kiến như sau:

Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh căn cứ điểm m khoản 02 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự (quy định về thẩm quyền giải quyết việc dân sự của Tòa án) xác định đơn bổ sung đơn khởi kiện ngày 15/6/2020 của bà Bùi Thị Khánh Ninh là việc dân sự là không đúng:

Tại Thông báo thụ lý vụ án hôn nhân gia đình của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh thì phần tài sản có tranh chấp: có nhà và đất diện tích 877,6m2 thuộc thửa số 117 tờ bản đồ số 32 tại thị trấn Diên Khánh theo GCNQSD đất số H03033 do UBND huyện Diên Khánh cấp ngày 05/04/2009 mang tên Bùi Thị Khánh Ninh và 10 phòng trọ xây trên diện tích 140m2. Như vậy đơn bổ sung đơn khởi kiện ngày 15/06/2020 của bà Bùi Thị Khánh Ninh về việc yêu cầu tuyên bố vô hiệu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có liên quan đến thửa đất đang tranh chấp trong vụ án Hôn nhân và gia đình nêu trên, nên không thể xác định Đơn bổ sung đơn khởi kiện trên là việc dân sự, mà phải xác định là các tranh chấp dân sự theo quy định tại khoản 03, 11 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự và thẩm quyền giải quyết tranh chấp này thuộc về Tòa án nơi có tài sản, nơi thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 39 và điểm g khoản 1 Điều 40 Bộ luật tố tụng dân sự.

Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh không giải quyết tranh chấp tài sản trong vụ án hôn nhân và gia đình là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng dân sự:

 Nhận thấy đơn bổ sung đơn khởi kiện ngày 15/06/2020 của bà Bùi Thị Khánh Ninh là tranh chấp yêu cầu giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn, cần phải được giải quyết trong cùng vụ án Hôn nhân và gia đình giữa bà Ninh với ông Nam.

Khoản 2 Điều 60 Luật hôn nhân gia đình quy định:

“2. Trong trường hợp có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tài sản thì áp dụng quy định tại các Điều 27, 37 và 45 của Luật này và quy định của Bộ luật dân sự để giải quyết.”

  Từ nhận định trên, ngày 16/07/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh có văn bản kiến nghị đến Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xem xét lại trình tự giải quyết trả lại đơn khởi kiện của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh. Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa có quyết định giải quyết về việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh: Yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh thụ lý lại đơn bổ sung đơn khởi kiện của bà Bùi Thị Khánh Ninh.

VKSND huyện Diên Khánh

Liên kết website

Thông kê truy cập