Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 72 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2018)

Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin ( Phòng TKTP và CNTT) là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà, được giao nhiệm vụ:
+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các chế độ báo cáo thống kê của Viện kiểm sát hai cấp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp tổ chức thực hiện thống kê liên ngành về hình sự;
+ Thụ lý và thống kê án hình sự ở Viện kiểm sát tỉnh; quản lý và ghi chép sổ lệnh, cập nhật đẩy đủ thông tin về hoạt động tố tụng hình sự trong các giai đoạn khởi tố điều tra, truy tố, xét xử của các phòng nghiệp vụ thuộc khối hình sự: Phòng 1, Phòng 2;
+ Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của các Phòng nghiệp vụ cấp tỉnh, các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã và thành phố, tỉnh Khánh Hoà.
+ Thực hiện nhiệm vụ quản trị, bảo trì hệ thống mạng máy tính của cơ quan hoạt động ổn định, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn về công tác thống kê và công nghệ thông tin;
+ Lưu trữ, quản lý kho dữ liệu bằng kỹ thuật số, cung cấp thông tin, số liệu thống kê theo yêu cầu đúng chế độ bảo mật của nhà nước và quy định của ngành;
+ Thực hiện chức năng nhiệm vụ được Ban biên tập giao, đảm bảo Trang thông tin điện tử vkskh.gov.vn hoạt động thương xuyên, nội dung phong phú, hấp dẫn nhằm nâng cao vai trò công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo có hiệu quả.
2. Cơ cấu tổ chức:
Tổng số biên chế của phòng là 06 đồng chí;
Kiểm sát viên trung cấp: 02 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 02 đồng chí; Kiểm tra viên: 01 đồng chí; Chuyên viên 01 đồng chí.
Trưởng phòng: 01 đồng chí.
Phó trưởng phòng: 01 đồng chí.

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

01

Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng phòng

02

Phan Quang Huy

Phó Trưởng phòng

huypq71@gmail.com

03

Bùi Hồng Nam

Kiểm sát viên sơ cấp

04

Võ Thị Thái Bình

Kiểm sát viên sơ cấp

05

Trần Văn Lộc

Chuyên viên

Locvkskh2012@gmail.com

06

Bùi Thị Mỹ Phương

Kiểm tra viên


3. Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Phòng TKTP và CNTT - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà
03 Biệt Thự - Nha Trang - Khánh Hoà
Điện thoại: 058.3522939 - 058.3525894

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập