Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HOÀ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Công tác phát triển Đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa rất quan trọng của Chi bộ, góp phần phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và của cá nhân đảng viên nói riêng.

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HOÀ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP  ĐẢNG VIÊN MỚI
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND thị xã Ninh Hoà trao Quyết định kết nạp Đảng và chức mừng đ/c Nguyễn Thị Mộng Trinh

Được sự đồng ý của Thường vụ Thị uỷ Ninh Hoà, ngày 08/4/2024
, trong không khí trang nghiêm, Chi bộ đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Mộng Trinh vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND thị xã Ninh Hoà trao Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Mộng Trinh sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Thắng giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên mới trong thời gian dự bị;đề nghị  đồng chí Trinh cùng các đảng viên Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dưới cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Mộng Trinh đã đọc, tuyên thệ 04 nhiệm vụ của đảng viên; gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thị ủy Ninh Hòacác đồng chí đảng viên đi trước đã luôn quan tâm, dìu dắt những lớp đảng viên kế cận và xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

VKSND thị xã Ninh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập