Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2024 CỦA CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-VKSTC ngày 15/12/2023 về chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024. Sáng ngày 12/4/2024, Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị giao ban Quý I năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ VKSND tối cao đến VKS quân sự Trung ương, Cục 1, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao và VKSND cấp tỉnh.

HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2024 CỦA CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN    
Điểm cầu tại VKSND tỉnh Khánh Hòa
   
Dự và chủ trì tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đồng chí Hoàng Minh Tiến – Cục trưởng Cục thống kê tội phạm và công nghệ thông tin; các đồng chí Phó Cục trưởng và công chức Phòng công nghệ thông tin, Phòng tham mưu tổng hợp thuộc Cục 2.

         
Tại điểm cầu VKSND tỉnh Khánh Hòa dự có đồng chí Phan Quang Huy – Trưởng phòng 9 – Phó Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành kiểm sát Khánh Hòa; đồng chí Phạm Thị Minh Tuyến – Chánh Văn phòng VKSND tỉnh và các đồng chí phụ trách công nghệ thông tin.

           
Hội nghị đã nghe Lãnh đạo Cục 2 VKSND tối cao báo cáo tổng quan về Kế hoạch chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 và một số kết quả đạt được đến ngày 31/3/2024; Định hướng công việc Quý II năm 2024, cách thức triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số; Một số vấn đề về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

         
Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo tham luận của các đơn vị trình bày về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số.

         
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Tiến – Cục trưởng Cục 2 nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ số hiện đại, bảo mật để đem lại kết quả công việc tốt hơn đó là làm việc hiệu quả hơn, làm được nhiều việc hơn và làm xong việc nhanh hơn; Triển khai chuyển đổi số một cách tổng thể, toàn diện, tập trung phát triển các nền tảng số dùng chung toàn ngành kiểm sát nhân dân để liên kết, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa VKS các cấp và giữa ngành KSND với các bộ, ban, ngành, địa phương, hướng tới đưa toàn bộ hoạt động hành chính và một số hoạt động nghiệp vụ chính của Ngành lên môi trường số.

Thái Bình - Văn phòng VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập