Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 72 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2018)

Phòng tổ chức Cán bộ - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà, có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà theo phân cấp quản lý cán bộ của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phục vụ sự chỉ huy, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Viện các cấp bằng khoa học kỹ thuật mật mã đảm bảo bí mật, chính xác, nhanh chóng.
+ Tham mưu, đề xuất với Viện trưởng xem xét, quyết định tiếp nhận, tuyển dụng công chức trên cơ sở thẩm định của VKSNDTC, cử người hướng dẫn tập sự theo quy định và huỷ bỏ quyết định tuyển dụng; ký hợp đồng lao động với người lao động theo quy định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ;
+ Tham mưu, đề xuất với Viện trưởng xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; xây dựng kế hoạch luân chuyển , đào tạo bồi dưỡng công chức; cử công chức tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, quản lý kinh tế, quản lý nhà nước... theo kế hoạch của ngành hoặc của cấp uỷ địa phương.
+ Giúp việc cho Uỷ ban kiểm sát, Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong công tác thẩm định hồ sơ tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Kiểm sát viên, Kiểm tra viên;
+ Thẩm định hồ sơ, lý lịch chính trị của những người được tiếp nhận, tuyển dụng; xác minh, kết luận đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức theo thẩm quyền;
+ Thực hiện các chính sách, chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, thâm niên nghề, phụ cấp nghề..., bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức theo quy định của nhà nước và của ngành; Bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với công chức hoàn thành tập sự; Chuyển ngạch đối với công chức loại B, C khi thay đổi công việc;
+ Tham mưu để Viện trưởng xem xét, đề nghị VKSNDTC phê duyệt kết quả xét nâng lương trước hạn, chuyển ngạch, điều chỉnh bậc lương đối với công chức loại C, D; chuyển loại công chức, công chức giữ chức danh, pháp lý, chức vụ quản lý thôi việc, chuyển ngành;
+ Thực hiện một số công việc khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phân công.
2.Cơ cấu tổ chức:
Tổng biên chế của Phòng TCCB là 04 đồng chí; trong đó gồm: Kiểm sát viên sơ cấp: 01 đồng chí, Chuyên viên: 01 đồng chí.
Trưởng phòng: 01 đồng chí.
Phó trưởng phòng: 01 đồng chí.
3.Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Phòng TCCB - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà
03 Biệt Thự - Nha Trang - Khánh Hoà
Điện thoại: 058.3522211. 

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Các bài viết khác

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập