Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020

Tin hoạt động ngành

VIỆN KIỂM SÁT HUYỆN DIÊN KHÁNH PHỐI HỢP VỚI TÒA ÁN HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC XÉT XỬ LƯU ĐỘNG PHIÊN TÒA HÌNH SỰ SƠ THẨM

14/01/2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 về kế hoạch tổ chức phiên tòa xét xử lưu động. Ngày 08/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh đưa vụ án... Đọc tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2019

14/01/2020

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn số 07/HD-VC ngày... Đọc tiếp

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA KIỂM SÁT TRỰC TIẾP ĐỘT XUẤT CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ - CÔNG AN THÀNH PHỐ NHA TRANG VÀ TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI TRẠI TẠM GIAM - CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA QUÝ IV/2019

23/12/2019

Trong các ngày 09, 10/12/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành Trực tiếp kiểm sát đột xuất Cơ quan thi hành án hình sự - Công an thành phố Nha Trang trong việc đánh giá, xếp loại chấp... Đọc tiếp

KẾT LUẬN THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VKSND HUYỆN VẠN NINH: “PHÁT HUY QUYỀN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC”

29/11/2019

Ngày 22/11/2019, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành công bố Kết luận số 1112/KL-VKS-TTr ngày 19/11/2019 về việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn... Đọc tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH THAM GIA TRIỂN LÃM LƯU ĐỘNG BẢN ĐỒ VÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU “HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM” DO UBND TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC.

17/10/2019

Vừa qua, tại Hội trường UBND huyện Diên Khánh, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”. Tham dự, Viện kiểm sát huyện... Đọc tiếp

KẾT LUẬN THANH TRA TẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN CAM LÂM: “CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC KIẾN NGHỊ PHÒNG NGỪA, KHẮC PHỤC VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM”

09/10/2019

Ngày 27/9/2019, Đoàn Thanh tra Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật, quy chế nghiệp vụ, quy định của Ngành trong công tác... Đọc tiếp

Liên kết website

Thông kê truy cập