Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh dẫn đầu phong trào thi đua Khối nội chính trong 6 tháng đầu năm 2017

Sáng ngày 21/07/2017, tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh, lãnh đạo 08/08 đơn vị thuộc Khối nội chính huyện Khánh Vĩnh đã tham dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vĩnh - Phó chi cục trưởng - đại diện đơn vị chủ trì khối thi đua thông qua báo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo đã đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong phong trào thi đua khen thưởng, nêu ra những khó khăn, vướng mắc, các biện pháp khắc phục và đề ra phương hướng thi đua cho các đơn vị trong khối 6 tháng cuối năm.


Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh  dẫn đầu phong trào thi đua Khối nội chính trong 6 tháng đầu năm 2017
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết thi đua

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh với sự nỗ lực phấn đấu của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập thể đã hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, các chỉ tiêu nghiệp vụ trong 6 tháng đầu năm đều đạt và vượt chỉ tiêu như: Tỉ lệ giải quyết tin báo ở Cơ quan điều tra đạt 100%; Vụ án mới khởi tố đều có yêu cầu điều tra đạt 100% (vượt 10% so với chỉ tiêu); Số án Viện kiểm sát truy tố đạt 100%, không xảy ra hiện tượng truy tố oan sai hay Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội; Công tác giải quyết án hình sự, dân sự đều có phiên tòa rút kinh nghiệm (02 phiên tòa gồm: 02 hình sự, 01 dân sự).

Trên cơ sở kết quả đạt được của Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh, Hội nghị tiến hành thảo luận và bình xét Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh được suy tôn là đơn vị tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua Khối 6 tháng đầu năm 2017

Việt Đức

Liên kết website

Thông kê truy cập