Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Ban chỉ đạo trang tin điện tử VKSND tỉnh Khánh Hoà triển khai thực hiện chỉ thị 05/ct-vkstc-tcks ngày 23/8/2012 của VKSNDTC.

Thực hiện chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS, ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao “về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành kiểm sát nhân dân”, VKSND tỉnh Khánh Hoà đã nhanh chóng tiến hành các thủ tục đề nghị Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ thông tin và truyền thông cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trong ngành kiểm sát Khánh Hoà.

Ban chỉ đạo trang tin điện tử VKSND tỉnh Khánh Hoà triển khai thực hiện chỉ thị 05/ct-vkstc-tcks ngày 23/8/2012 của VKSNDTC.
 Đồng chí: Nguyễn Văn Kháng -Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo cuộc họp

Bên cạnh đó, ngày 29/11/2012 đồng chí Viện trưởng đã ký Quyết định số 1402/QĐ-VKS, 1403/QĐ-VKS thành lập ban chỉ đạo, Ban biên tập và tổ giúp việc gồm: 04 đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh(đồng chí Viện trưởng là trưởng ban), 08 đồng chí Viện trưởng các huyện, thị xã, thành phố, 11 đồng chí trưởng các phòng nghiệp vụ và một số cán bộ, kiểm sát viên làm công tác tổng hợp của văn phòng, tổ chức, phòng thống kê và công nghệ thông tin; đồng thời ban hành quyết định số 1404/QĐ-VKS ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập và tổ giúp việc trang tin điện tử VKSND tỉnh Khánh Hoà.

                Vừa qua, Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ thông tin và truyền thông đã cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên INTERNET số 34/GP-TTĐT ngày 05/04/2013 cho VKSND tỉnh Khánh Hoà; theo đó, nội dung, phạm vi thông tin cung cấp lên mạng Internet bao gồm:

  1. Nội dung thông tin:

Thông tin giới thiệu về VKSND tỉnh Khánh Hoà; tổng hợp nội dung thông tin về hoạt động ngành kiểm sát nhân dân; thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và pháp luật của tỉnh Khánh Hoà trên cơ sở dẫn lại từ nguồn thông tin chính thức của các cơ quan báo chí trong nước hoặc các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước phù hợp với Quyết định số 80/QĐ-TC ngày 4/7/1989 của Viện trưởng VKSNDTC về việc thành lập VKSND tỉnh Khánh Hoà và phù hợp với quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Thông tư số 14/2010/TT-BTTT ngày 29/6/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; các quy định của pháp luật về bản quyền và các quy định có liên quan khác.

Ban chỉ đạo trang tin điện tử VKSND tỉnh Khánh Hoà triển khai thực hiện chỉ thị 05/ct-vkstc-tcks ngày 23/8/2012 của VKSNDTC.
Toàn cảnh cuộc họp
  1. Phạm vi cung cấp thông tin:

Thông tin cung cấp trên Internet.

Hiện nay, trang tin điện tử của VKSND tỉnh Khánh Hoà đã được kiểm tra chạy thử ổn định. Để trang tin điện tử của ngành hoạt động có hiệu quả, ngày 30/05/2013 VKSND tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo, Ban biên tập và tổ công tác giúp việc Ban biên tập triển khai các hoạt động. Trong thời gian chuẩn bị ngày khai trương trang thông tin điện tử, đồng chí trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các đơn vị và tổ chức đoàn thể nhanh chóng viết bài giới thiệu  về mô hình tổ chức; kịp thời đưa tin phản ánh các hoạt động của đơn vị mình như: Kháng nghị, kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm, tổ chức các phiên toà rút kinh nghiệm, xét xử lưu động, khám nghiệm hiện trường, kiểm sát trực tiếp các đơn vị ( tin báo tố giác tội phạm, thi hành án dân sự, hình sự, trại giam…) và các hoạt động của tổ chức đoàn thể: Đảng, Công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ…

Tại cuộc họp, các thành viên đã có nhiều ý kiến về kỹ năng viết bài, nội dung bài viết, nhuận bút… Để tin bài được phong phú, chất lượng bài viết bảo đảm, tránh trường hợp nội dung bài viết đơn điệu, thông tin một chiều, thiếu chính xác, các thành viên dự họp yêu cầu ban chỉ đạo tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên, tổ giúp việc và kỹ năng nhiếp ảnh cho các đồng chí ghi hình đưa tin.

Đồng chí trưởng Ban biên tập kết luận, yêu cầu các đồng chí trong Ban biên tập đồng thời là Lãnh đạo các đơn vị cần nâng cao nhận thức về vai trò của công tác tuyên truyền, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong ngành; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác này, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới, góp phần tích cực, có hiệu quả vào việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành; động viên, khuyến khích cán bộ của đơn vị tham gia viết bài, cần tập trung viết bài, đưa tin kịp thời về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhất là các quan điểm mới, quy định mới có liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành; tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của VKSND về thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp và kết quả các mặt hoạt động, công tác của đơn vị, cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp./.

Trần Thanh Thuỷ

Liên kết website

Thông kê truy cập