Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh

Ngày 09/5/2024, Đoàn Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành công bố Quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về thanh tra việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh thời kỳ từ ngày 01/12/2022 đến 31/3/2024.

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh
Toàn cảnh tại buổi công bố quyết định thanh tra

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Nam
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh thay mặt đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đơn vị trong thời kỳ thanh tra.

Sau khi công bố quyết định thanh tra và nghe báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đơn vị, Đoàn Thanh tra đã trực tiếp tiến hành nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ, sổ sách và các tài liệu liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo nội dung Quyết định thanh tra để có cơ sở tham mưu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật và của Ngành.

Thanh tra - Khiếu tố

Liên kết website

Thông kê truy cập