Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang

Ngày 20/4/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kết luận số 342/KL-VKS về thanh tra việc chấp hành pháp luật và quy định của Ngành trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang (thời gian từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019)

Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang

Kết quả thanh tra cho thấy: Trong thời gian thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã tổ chức triển khai, thực hiện tốt các chế độ chính sách về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công được thực hiện công khai, minh bạch dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật, quy định của Ngành, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ.

Hàng năm, đơn vị thường xuyên ban hành và sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý, sử dụng tài sản công để phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Không sử dụng tài sản (xe ô tô, các tài sản khác) vào mục đích riêng của cá nhân; sử dụng kinh phí chi thường xuyên hàng năm để thực hiện việc bảo trì, sửa chữa tài sản khi xảy ra hư hỏng, xuống cấp. Mặt khác, đơn vị còn thực hiện nghiêm túc công tác kê khai tài sản khi có biến động tăng, giảm. Đảm bảo việc sử dụng tài sản đạt được hiệu quả cao, tiết kiệm, phục vụ tốt công tác chuyên môn của đơn vị. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của công chức và người lao động trong đơn vị thực hiện quyền kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và sử dụng tài chính, tài sản Nhà nước; huy động, quản lý và sử dụng tài chính theo quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công của đơn vị cũng còn có thiếu sót như: Vẫn áp dụng Thông tư cũ đã hết hiệu lực của Bộ tài chính trong Quy chế chi tiêu nội bộ; có biên bản giao nhận tài sản, công cụ, dụng cụ không ghi cụ thể tình trạng thực tế tài sản, công cụ, dụng cụ thời điểm giao nhận, thiếu chữ ký xác nhận của các bên giao nhận. Có trường hợp thanh toán chứng từ xét xử chưa đảm bảo chính xác về số ngày tham gia xét xử. Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy của đơn vị chưa được bố trí theo quy định về phòng cháy, chữa cháy… Kết luận thanh tra đồng thời cũng Kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang nhanh chóng khắc phục những thiếu sót trên và báo cáo kết quả thực hiện về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa theo đúng quy định của pháp luật./.

Phòng Thanh tra - Khiếu tố

Liên kết website

Thông kê truy cập