Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

Quyết định 161/QĐ-VKSTC ngày 29/05/2014

Bổ sung biểu mẫu thống kê vào chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp

Tải quyết định và biểu mẫu thống kê tại đây:161_QD-VKSTC-29.5.14.docx

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập