Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ, KIỂM SÁT VIÊN


Thực hiện kế hoạch công tác đề ra từ đầu năm 2019, vừa qua các đơn vị Phòng Thống kê và Công nghệ thông tin, Phòng kiểm sát thi hành án dân sự-hành chính (P11) đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho Kiểm sát viên (KSV), Kiểm tra viên (KTV), chuyên viên ở 2 cấp kiểm sát nhằm giúp cho KSV, KTV tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ để có ý kiến đóng góp cho dự thảo hệ thống biểu mẫu thống kê của ngành (sửa đổi) và nâng cao nhận thức pháp luật trong hoạt động thực tiễn công tác kiểm sát.

Bên cạnh đó, Hội nghị tập huấn cũng là biện pháp tự học tập, tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiệp vụ cho mỗi cá nhân mà hàng năm Viện kiểm sát tỉnh Khánh Hòa đặc biệt quan tâm. Hội nghị tập huấn đã được các đơn vị cải tiến bằng nhiều phương pháp ngắn gọn nhưng đạt hiệu quả cao, tránh được bệnh hình thức, chạy chỉ tiêu như đọc báo cáo, nêu thành tích hoặc các tham luận tràn lan…; Các đơn vị tổ chức các Hội nghị tập trung vào việc trao đổi vướng mắc trong quá trình thi hành luật, nhất là đi vào các vụ việc, vụ án hoặc các biểu mẫu thống kê cụ thể, bằng hình thức này đã giúp cho cán bộ mới vào ngành tiếp cận thông tin một cách dễ dàng, tạo sự cởi mở, gắn kết trong mối quan hệ công tác giữa Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên của 2 cấp kiểm sát. Vì vậy, hàng năm các đơn vị đều nhanh chóng xây dựng kế hoạch và phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch ngành giao.
Một số hình ảnh Hội nghị:
TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ, KIỂM SÁT VIÊN
TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ, KIỂM SÁT VIÊN
TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ, KIỂM SÁT VIÊN
TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ, KIỂM SÁT VIÊN

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập