Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Thông báo về một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019

Bấm vào links dưới dây để xem:
3622VKSTC.pdf

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập