Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2024)

Tuổi trẻ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh tham gia học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Ngày 04 và ngày 05/3/2023, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội nghị được trực tuyến đến 10.500 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 700.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên được nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Tại Khánh Hoà, hội nghị được triển khai đến tất cả các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh. Các đại biểu được nghe báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn quán triệt 5 chuyên đề trọng tâm, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, gồm:

1. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; công tác tuyên truyền, giáo dục, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”;

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên;

3. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng;

4. Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác quốc tế thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị;

5. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh đã tham gia nghiêm túc việc học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Từ đó nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị của đoàn viên trong thời kỳ mới để hoà nhập với xu hướng phát triển của đất nước cũng như thế giới.

Quang Khải

Liên kết website

Thông kê truy cập