Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN GIAO BAN HAI CẤP VỀ CÔNG TÁC 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, ngày 12/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban hai cấp về công tác kiểm sát 10 tháng đầu năm 2020.

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác 10 tháng đầu năm 2020, theo đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác số 1279/KH-VKS-VP ngày 30/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác của Viện kiểm sát nhân dân năm 2020.  Các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố và Phòng trực thuộc bám sát vào Chỉ thị số 01/CT-VKSTC, Kế hoạch số 41247KH-VKS-VP và kế hoạch, chương trình công tác năm 2020 của cơ quan, đơn vị đã đề ra để hoạt động và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của Ngành, kế hoạch, chương trình công tác năm đề ra.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN GIAO BAN HAI CẤP VỀ CÔNG TÁC 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Đ/c Nguyễn Thanh Hào- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hào- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà hai cấp kiểm sát Khánh Hòa đã đạt được trong 10 tháng đầu năm 2020. Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, đồng chí yêu cầu các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Phòng trực thuộc tiến hành rà soát các chỉ tiêu công tác theo kế hoạch đề ra để có biện pháp tổ chức thực hiện, tăng cường công tác kiểm sát điều tra, kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án nhằm hạn chế án trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, hạn chế án bị hủy, sửa có trách nhiệm của kiểm sát, phát hiện vi phạm để có kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, tổng hợp và ban hành kiến nghị yêu cầu các cơ quan hữu quan phòng ngừa vi phạm, tội phạm; tăng tường công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc rà soát, giải quyết số lượng tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố và án hình sự đã tạm đình chỉ./.

Tấn Trung

Liên kết website

Thông kê truy cập