Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

VIỆN KSND HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC GIỮA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH

Nhằm đánh giá hiệu quả việc thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-VKS-TA ngày 07/3/2017 giữa Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính. Ngày 31/10/2018, tại hội trường Viện KSND huyện Diên Khánh lãnh đạo 02 ngành Kiểm sát, Tòa án huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế.

VIỆN KSND HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC GIỮA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH
Hình ảnh tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế của hai đơn vị
Dự Hội nghị có lãnh đạo 02 ngành Tòa án, Kiểm sát và các Kiểm sát viên, Thẩm phán Tòa án huyện Diên Khánh.

Trong thời gian qua, trên cơ sở nội dung phối hợp trong công tác đã ký kết tại Quy chế cho thấy: chất lượng hoạt động nghiệp vụ kiểm sát và xét xử của Tòa án đã từng bước được nâng cao, đạt nhiều thành tích đáng kể. Các vụ, việc phức tạp được lãnh đạo 02 ngành thống nhất bàn bạc, trao đổi để đưa ra hướng giải quyết, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và các tổ chức xã hội. Công tác thụ lý và giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh – thương mại được quan tâm kịp thời, việc áp dụng các biểu mẫu tố tụng theo đúng hướng dẫn của ngành cấp trên, chất lượng các phiên tòa xét xử và rút kinh nghiệm được cải thiện tốt.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo 02 đơn vị và các Kiểm sát viên, Thẩm phán đã tích cực thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động phối hợp, tìm ra nguyên nhân để đề ra giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác thụ lý và giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh – thương mại trên địa bàn huyện Diên Khánh.

VKSND huyện Diên Khánh

Liên kết website

Thông kê truy cập