Thực hiện Kế hoạch công tác số 03/KH-VKS ngày 11/01/2016 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh. Ngày 19/9/2016, đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Minh Thái – Viện trưởng làm trưởng đoàn đã phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc...