Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020

VKSND THÀNH PHỐ CAM RANH KIẾN NGHỊ TÒA ÁN CHẬM CHUYỂN GIAO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CHO CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Bám sát kế hoạch số 47/KH-VKS-VP ngày 18/01/2019 về công tác của ngành Kiểm sát tỉnh Khánh Hòa năm 2019. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh đã xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, trong đó xác định khâu đột phá “Kiểm sát 100% việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án cho Cơ quan thi hành án dân sự”.

Nhìn chung, từ ngày 01/12/2018 đến ngày 20/05/2019, Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh đã chuyển giao tương đối đầy đủ bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật cho Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh Ranh thi hành án. Tuy nhiên qua kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh phát hiện một số bản án, quyết định còn gửi chậm theo quy định của pháp luật, đặc biệt có quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời gửi chậm hơn 06 tháng. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh đã ban hành kiến nghị số 512/VKS-KN ngày 22/5/2019, yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh chấn chỉnh, khắc phục vi phạm về việc chuyển giao bản án, quyết định cho Chi cục thi hành án dân sự.

Để phát hiện kịp thời và yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong việc chuyển giao bản án cho Cơ quan thi hành án cần lưu ý một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, mỗi cán bộ, kiểm sát viên làm công tác thi hành án dân sự cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, đặc biệt là nắm chắc quy định của pháp luật về thời điểm có hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự…Phân loại từng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật để tính thời hạn Tòa án chuyển Cơ quan thi hành án theo quy định tại điều 28 Luật thi hành án dân sự.

Thứ hai, Viện kiểm sát phải kiểm sát chặt chẽ sổ giao nhận bản án, quyết định giữa Tòa án và Cơ quan thi hành án, việc giao nhận phải ghi rõ thời gian, chữ ký của các bên. Vì thế Viện kiểm sát cần căn cứ vào sổ giao nhận để xác định việc Tòa án chậm chuyển giao bản án, quyết định cho Cơ quan thi hành án dân sự.

Thứ ba, cần phối hợp với Kiểm sát viên trong bộ phận kiểm sát án dân sự, hình sự để rà soát các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật Tòa án chưa chuyển qua để có cơ sở yêu cầu Tòa án thực hiện việc giao bản án, quyết định đúng quy định của pháp luật.

Hoạt động kiểm sát việc chuyển giao bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án cho Cơ quan thi hành án là hoạt động quan trọng của ngành kiểm sát nhằm bảo đảm cho việc thi hành án dân sự được đầy đủ, kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và đương sự.

Nguyễn Đình Thảo - Viện KSND Tp. Cam Ranh

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập