Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

VKSND thành phố Nha TRang Kiểm sát trực tiếp năm 2020 về việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố

VKSND thành phố Nha TRang Kiểm sát trực tiếp năm 2020 về việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố
Lãnh đạo Viện công bố quyết định Kiểm sát trực tiếp

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, ngày 18/5/2020, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang công bố quyết định kiểm sát trực tiếp về việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố năm 2020 và quyết định kiểm tra việc thực hiện
kết luận kiểm sát trực tiếp năm 2019 về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Nha Trang.

Sau khi công bố các quyết định, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Nha Trang báo cáo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố năm 2020 và báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiểm sát trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2019. Báo cáo của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Nha Trang thể hiện việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; kết luận việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2019 của Viện kiểm sát đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện triệt để, các tồn tại được khắc phục kịp thời.

Đoàn công tác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm sát trực tiếp và sẽ kết luận vào ngày 29/5/2020.

VKSND thành phố Nha Trang

Liên kết website

Thông kê truy cập