Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA HỌP LIÊN NGÀNH TRIỂN KHAI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP

Ngày 25/12/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành tổ chức họp liên ngành tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện nội dung Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hào – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa chủ trì và khai mạc Hội nghị; cùng tham dự có đại diện các đơn vị: Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Giám thị Trại giam A2; Công an tỉnh Khánh Hòa và các đồng chí Lãnh đạo phòng 1,7,8, phòng thống kê tội phạm & công nghệ thông tin; cán bộ giúp việc của các đơn vị Công an, Tòa án, Viện kiểm sát.

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA HỌP LIÊN NGÀNH TRIỂN KHAI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP

Đồng chí Nguyễn Thanh Hào - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đơn vị đã được nghe đồng chí Phan Quang Huy – Trưởng phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin VKSND tỉnh Khánh Hòa trình bày một số nội dung cơ bản của Thông tư liên tịch số 05, phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong việc lập báo cáo thống kê hình sự liên ngành, cụ thể:

            - Công an tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm lập báo cáo thống kê tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và thống kê thi hành án hình sự quy định tại tại điểm a, e khoản 1 điều 4 TTLT số 05/2018.

            - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm lập thống kê khởi tố, điểu tra các vụ án hình sự; thống kê truy tố các vụ án hình sự; thống kê xét xử các vụ án hình sự; thống kê thi hành tạm giữ, tạm giam được quy định tại điểm b,c, d, đ khoản 1 điểu 4 TTLT số 05/2018.

- Mối quan hệ phối hợp giữa các ngành Công an (gồm Trại giam A2), Kiểm sát, Tòa án trong việc thống nhất, đối chiếu; điều chỉnh số liệu, cung cấp số liệu thống kê hình sự liên ngành khi xây dựng các loại báo cáo.

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA HỌP LIÊN NGÀNH TRIỂN KHAI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP
Toàn cảnh hội nghị
Tại Hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị đã thống nhất thành lập Ban chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành do đồng chí Nguyễn Thanh Hào – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa là Trưởng ban; đồng thời quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành cấp tỉnh.
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hào đề nghị Lãnh đạo Công an, Tòa án, Ban Giám Thị Trại giam A2 trong phạm vi quyền hạn của mình chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nội dung Thông tư số 05/2018 góp phần đảm bảo chất lượng số liệu thống kê hình sự liên ngành Khánh Hòa./.

Thái Bình

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập