Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã

VKSND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự; Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp và công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án”

Thực hiện Kế hoạch côngtác năm 2020 số 1279/KH-VKS-VP ngày 30/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Chương trình công tác năm của các Phòng nghiệp vụ, ngày 02/10/2020 Viện kiểm kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức trực tuyến Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự; Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp và công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án”.

VKSND tỉnh Khánh Hòa tổ chức  Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự; Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp và công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án”
Toàn cảnh Hội nghị

Chủ trì hội nghị đồng chí Trần Đình Hồng- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Tại điểm cầu Viện kiểm sát tỉnh Khánh Hòa tham dự có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên của các Phòng 1, 7, 8, 9 và 10; đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp huyện và 02 Kiểm sát viên. Tại 08 điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố tham dự có Lãnh đạo Viện,Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe trình bày lãnh đạo của các Phòng 7, 8 và 10 trình bày 04 chuyên đề:

1. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự.

2. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp sơ thẩm giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và xem xét quyết định áp dụng biện pháp hành chính tại Tòa án.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

4. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án.

Đồng chí Trần Đình Hồng- Phó Viện trưởng quán triệt và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 24 ngày 05/8/2020 của VKSND tối cao; Quy chế Kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân và Thông báo số 563/TB-VKSTC ngày 04/8/2020 của VKSND tối cao.

Trình bày tham luận của 06 Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố về các chuyên đề nêu trên.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận về những chuyên đề nêu trên, nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực thi chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực án hình sự; tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự- dân sự và kiểm sát việc giải quyết án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những vụ việc khác theo quy định của pháp luật. Đại diện Lãnh đạo của các Phòng nghiệp vụ đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các đại biểu.

Đồng chí Trần Đình Hồng- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã kết luận hội nghị, trên cơ sở những nội dung đã thảo luận tại Hội nghị, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành ngày một hiệu quả, chất lượng đòi hỏi phải nắm chắc các căn cứ pháp lý trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đề cao vai trò, trách nhiệm và đổi mới trong hoạt động lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, tổng hợp các phương thức kiểm sát, thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng thời mỗi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên phải tự đào tạo, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với nhiệm vụ được giao.

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập