Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ngày 03/03/2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức trực tuyến lễ công bố và trao Quyết định của Viện trưởng VKSNDTC về việc bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã đến dự và trao quyết định.

Tại buổi lễ, đại diện Lãnh đạo Vụ tổ chức cán bộ VKSNDTC đã công bố 03 Quyết định của Viện trưởng VKSNDTC: Quyết định số 03/QĐ-VKSTC ngày 23 tháng 02 năm 2017 về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa; thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 01/3/2017; Quyết định số 04 ngày 23 tháng 02 năm 2017 về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Hào, Viện trưởng VKSND huyện Cam Lâm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa; thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/3/2017; Quyết định số 05/QĐ-VKSTC ngày 23 tháng 02 năm 2017 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa đối với đồng chí Trần Thanh Thủy.

         Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Thanh Hào được bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng; đồng chí Trần Thanh Thủy được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa, đồng thời giao trách nhiệm cho 02 đồng chí Nguyễn Văn Minh, đồng chí Nguyễn Thanh Hào trên cương vị công tác mới sẽ phát huy năng lực, sở trường của mình, gương mẫu và đoàn kết, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần giúp cho đơn vị và Ngành kiểm sát ngày càng phát triển.

T.T.T

Liên kết website

Thông kê truy cập