Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2019)

CHÍNH SÁCH KHOAN HỒNG, NHÂN ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Trong những năm gần đây, thực hiện chính sách, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước đã đưa nước ta có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế - văn hóa – xã hội, đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, trở thành một quốc gia có tiếng nói quan trọng trên trường quốc tế; nhưng đi cùng với đó là các tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật với tính chất, mức độ nghiêm trọng ngày càng gia tăng; tội phạm có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Với truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã thực thi chính sách nhân đạo về xử lý hình sự và thi hành án hình sự đối với người phạm tội, được quy định trong các văn bản pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, thông qua đó tạo điều kiện cho người phạm tội hưởng nhiều chính sách khoan hồng, tự nguyện cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng như: phạt tù cho hưởng án treo; cải tạo không giam giữ; hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt và đặc biệt là đặc xá, miễn chấp hành hình phạt, giảm hình phạt đã tuyên và tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Ngày 21 tháng 11 năm 2007, dự án Luật Đặc xá được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (khóa XII) biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2008. Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của Việt Nam hoặc trong trường hợp đặc biệt (Khoản 1 Điều 3 Luật Đặc xá năm 2007). Bên cạnh việc quy định về đặc xá thì luật pháp nước ta còn quy định về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và mới đây nhất là chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện được quy định trong Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Tha tù trước thời hạn có điều kiện là biện pháp được Tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện theo quy định của BLHS, xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ mà thi hành án tại địa phương, giao cho chính quyền và Công an các địa phương quản lý, giáo dục. (Điều 1 Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao).
Việc quy định như vậy đã thể hiện được truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy của phạm nhân và cũng là kết quả của quá trình giáo dục cải tạo phạm nhân, thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa trại giam, gia đình, các cơ quan có liên quan và xã hội.
Đặc xá được thực hiện trong những sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của Việt Nam hoặc trong trong trường hợp đặc biệt; việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện thường xuyên và định kỳ 03 lần/năm vào các đợt Tết Nguyên đán, 30/4, 02/9. Trong những năm qua, các cơ quan tư pháp Tòa án, Công an, Viện kiểm sát đã phối hợp, thực hiện tốt công tác xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Từ năm 2015 đến nay, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định đặc xá cho 29 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù, 01 người đang được hoãn, chấp hành hình phạt tù và 284 phạm nhân của Trại giam A2 đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được đặc xá. Trên cơ sở đề nghị của các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa và Trại giam A2 thuộc Tổng cục VIII (nay là cục C10) - Bộ Công an, Hội đồng xét giảm đã họp và quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 4250 phạm nhân (cụ thể: năm 2015: 1073 phạm nhân, 2016: 1006 phạm nhân, năm 2017: 1090 phạm nhân, năm 2018: 1081 phạm nhân), trong đó có 914 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù để trở về với gia đình và địa phương, tái hòa nhập với cộng đồng. Đặc biệt, năm 2018 lần đầu tiên chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện được áp dụng, 29 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện, trong số đó, người có thời gian phạt tù thử thách còn lại cao nhất là 2 năm 03 tháng 13 ngày và thấp nhất là 21 ngày. Trong đợt Tết Nguyên đán năm 2019, có 16 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện và 434 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, trong đó có 80 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù, được về quê ăn Tết đoàn tụ với gia đình.
Một số hình ảnh của buổi lễ công bố Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù:
CHÍNH SÁCH KHOAN HỒNG, NHÂN ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ
Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa

CHÍNH SÁCH KHOAN HỒNG, NHÂN ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ
Trại giam A2 - Bộ Công an

Việc đặc xá, giảm thời hạn, tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân có đủ điều kiện theo quy định có tác dụng khuyến khích những người bị kết án phạt tù đang chấp hành án phạt tù tích cực học tập, lao động, chấp hành tốt các quy định, nội quy cơ sở giam giữ để có thể sớm trở về đoàn tụ với gia đình và cộng đồng. Đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, thể hiện bản chất của chế độ Nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta.
Ngoài ra, nó còn góp phần giảm áp lực cho các cơ sở giam giữ, tạo điều kiện cho các cơ sở giam giữ nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng giáo dục cải tạo phạm nhân, chuẩn bị các cơ sở cần thiết cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng khi mãn hạn tù.
Để thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta, đạt được mục đích là giáo dục, cải tạo, đưa người phạm tội trở lại cộng đồng, có cơ hội phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội và không tái phạm thì các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế cần phối hợp tốt với chính quyền địa phương quan tâm, theo dõi, động viên, tạo điều kiện giúp đỡ họ trở về hòa nhập cộng đồng./.

Phòng 8

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập