Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN KIỂM SÁT HUYỆN VẠN NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-LĐ ngày 28/7/2022 của Liên đoàn Lao động huyện Vạn Ninh và được sự đồng ý của Liên đoàn lao động huyện và Chi bộ, ngày 15/5/2023, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN KIỂM SÁT HUYỆN VẠN NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2023 - 2028
Toàn cảnh Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn
Thành Trung – Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Vạn Ninh. Tham dự Đại hội còn có đồng chí Ngô Văn Phước – Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ và toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh.

Tại Đại hội, BCH Công đoàn cơ sở đánh giá trong nhiệm kỳ qua đã phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát khóa IX nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra. Đại hội cũng đã thảo luận và thống nhất đã đề ra 10 mục tiêu nhiệm vụ cụ thể phấn đấu thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Trung – Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện ghi nhận những kết quả hoạt động tích cực của Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí đề nghị Đại hội cần bổ sung thêm một số chỉ tiêu nhiệm vụ mới mà Liên đoàn lao động cấp trên đã phát động và có những ý kiến chỉ đạo, định hướng để Đại hội tiếp thu triển khai thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm 03 đồng chí và 01 đại biểu chính thức dự Đại hội công đoàn huyện Vạn Ninh lần thứ XI.

Với tinh thần "Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển", Đại hội Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã ban hành Nghị quyết phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện.
Hồng Đức


ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023-2028

Thực hiện Kế hoạch số 09-/KH-LĐ ngày 15 tháng 07 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Khánh Sơn về tổ chức Đại hội cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Khánh Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ngày 30 tháng 03 năm 2023, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN KIỂM SÁT HUYỆN VẠN NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2023 - 2028
Ảnh: Tập thể đoàn viên công đoàn VKSND huyện Khánh Sơn

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Thu – Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Khánh Sơn; đồng chí Nguyễn Văn Doanh – Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát, đồng chí Nguyễn Minh Thái – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn và toàn thể 09 đoàn viên Công đoàn.

Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 với các chỉ tiêu:  100% đoàn viên, CC-NLĐ được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; 100% đoàn viên, CC-NLĐ đăng ký thi đua, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua; phấn đấu 100% công chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 01 lượt công chức, người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp từ 1-2 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Dương Thị Cảnh – Kiểm sát viên sơ cấp bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn và bầu 02 đại biểu (01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội Công đoàn huyện Khánh Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028.
                                                                                                Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh SơnCÔNG ĐOÀN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH VĨNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Hòa chung không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội IX Công đoàn huyện Khánh Vĩnh và Đại hội XI Công đoàn Khánh Hòa. Thực hiện Kế hoạch số 27 ngày 23/5/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch số 15/KH-LĐ ngày 16/6/2022 của Ban Thường Vụ Liên đoàn lao động huyện Khánh Vĩnh về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN KIỂM SÁT HUYỆN VẠN NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2023 - 2028
Ảnh: Đại hội Công đoàn VKSND huyện Khánh Vĩnh nhiệmkỳ 2023 - 2028

Được sự nhất trí của Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh và Ban thường vụ Liên đoàn lao động huyện Khánh Vĩnh, sáng ngày 20 tháng 3 năm 2023, Công đoàn cơ sở Viện KSND huyện Khánh
Vĩnh đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thùy Bích Chinh - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban nữ công Liên đoàn lao động huyện Khánh Vĩnh, đồng chí Nguyễn Văn Phương – Bí thư chi bộ, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát.

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 với các mục tiêu cụ thể như:

- Hàng năm phấn đấu 100% công chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 1 lượt công chức, người lao động đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.

- Cơ quan Viện kiểm sát đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa; Cơ quan đạt “An ninh, trật tự”; Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có từ 90% trở lên đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu  "Đoàn viên công đoàn xuất sắc".

- Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đúng thời gian quy định.

- 100% gia đình công chức, người lao động đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa;

- 100% công chức, người lao động tích cực tham gia phong trào văn nghệ, thể dục thể thao.

- 100% công chức tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và các Nghị quyết của Công đoàn các cấp;

- 70% công chức, người lao động có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

- 100% công chức, người lao động sử dụng thành thạo và ứng dụng có hiệu quả tin học trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp từ 1-2 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Trong nhiệm kỳ, kết nạp 1-2 đoàn viên (nếu có) vào công đoàn.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu 02 đại biểu tham dự Đại hội Liên đoàn lao động huyện Khánh Vĩnh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Phương – Bí thư chi bộ, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã ghi nhận thành tích đạt được của Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời khích lệ, động viên Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới tiếp tục cố gắng, phát huy thành tích đã đạt được, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đồng thời cổ vũ các đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn, tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác, trong cuộc sống... góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.

Nhiệm kỳ mới 2023 – 2028, với những thử thách trước mắt nhưng với tinh thần đoàn kết và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể đoàn viên Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

                                                                                                                                  Phan ThoaĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Ngày 17/3/2023, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tiến hành Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Quang Nhất- Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Nha Trang, đồng chí Bùi Duy Cường – Bí thư Chi bộ cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang.

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN KIỂM SÁT HUYỆN VẠN NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2023 - 2028
Ảnh: Tập thể Đoàn viên công đoàn VKSND TP Nha Trang

Tại Đại hội, đồng chí Lê Đình Mai – Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân TP.Nha Trang nhiệm kỳ 2017-2023 đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. 
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi ủy, sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, sự chỉ đạo thường xuyên của Liên đoàn lao động thành phố, Công đoàn Viện kiểm sát thành phố Nha Trang đã đoàn kết, thống nhất triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Thực hiện tốt Điều lệ, Hướng dẫn của Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Liên đoàn lao động thành phố. Triển khai bám sát nhiệm vụ chuyên môn, các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan để vận động đoàn viên thực hiện. Thường xuyên tham mưu, phối hợp với lãnh đạo cơ quan chăm lo bảo vệ quyền, lợi hợp pháp, chính đáng của công chức, người lao động, qua đó đã thúc đẩy đoàn viên hăng hái, tích cực thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Quang Nhất - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Nha Trang và đồng chí Bùi Duy Cường – Bí thư chi bộ đã ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của Công đoàn nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Đăng Quang – Phó viện trưởng được Ban chấp hành Công đoàn bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn và đại biểu chính thức tham dự Đại hội công đoàn cấp trên.
                                                                                                                          VKSND TP Nha Trang


ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số: 87/KH-LĐLĐ ngày 26/7/2022 của Liên đoàn Lao động Diên Khánh (LĐLĐ) về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội XII Công đoàn huyện Diên Khánh nhiệm kỳ 2024 -2029.  Sáng ngày 16/03/2023, Ban chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát huyện Diên Khánh long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phan Chí Thanh – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Diên Khánh; về phía Chi bộ, Lãnh đạo đơn vị có đồng chí Nguyễn Xuân Nam – Bí thư Chi bộ - Viện trưởng, cùng 15 đoàn viên Công đoàn.


CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN KIỂM SÁT HUYỆN VẠN NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2023 - 2028
Toàn cảnh Đại Hội

Tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Thanh Huyền – Chủ tịch Công đoàn VKSND huyện Diên Khánh đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Qua đó, trong nhiệm kỳ 2017-2022 công đoàn Viện kiểm sát huyện Diên Khánh đã bám sát Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn huyện, nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Viện kiểm sát, chương trình công tác công đoàn hàng năm, phong trào CNVC-NLĐ và hoạt động công đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các đồng chí: Đỗ Thị Thanh Huyền - Phó Viện trưởng; Bùi Nguyên Huy – Kiểm sát viên; Trần Thị Sương – Kế toán.

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Chí Thanh và đồng chí Nguyễn Xuân Nam đã biểu dương những kết quả mà Công đoàn Viện kiểm sát huyện Diên Khánh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Qua đó, đề nghị trong nhiệm kỳ tới BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn; đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cho đội ngũ đoàn viên bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, ngành; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với những hoạt động phong phú, thiết thực để thu hút đoàn viên tích cực tham gia, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng rãi và đi vào chiều sâu của các phong trào thi đua./.

VKSND huyện Diên Khánh

Liên kết website

Thông kê truy cập