Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Kết luận thanh tra chuyên đề về hoạt động nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang

Ngày 21/10/2020, Đoàn Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra chuyên đề về án hủy tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang. Dự và chỉ đạo tại buổi công bố Kết luận thanh tra có đồng chí Nguyễn Thanh Hào - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; tham dự còn có toàn thể Lãnh đạo, công chức và người lao động của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang. Đồng chí Trần Đức Tùng – Chánh Thanh tra – Khiếu tố, Trưởng Đoàn công bố Kết luận thanh tra.

Kết luận thanh tra chuyên đề về hoạt động nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang
Đoàn Thanh tra công bố Kết luận thanh tra

Kết quả thanh tra cho thấy: Trong thời gian từ ngày 01/6/2019 đến 31/5/2020, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã tổ chức quán triệt, triển khai các các văn bản pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại các cuộc họp giao ban hai cấp kiểm sát thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần. Lãnh đạo đơn vị đã có các biện pháp nhằm hạn chế việc Tòa án cấp trên hủy án bằng việc chỉ đạo tăng cường vai trò công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; tổ chức họp đơn vị để kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân trong việc để xảy ra án bị hủy, chú trọng đến các dạng vi phạm, sai sót thường gặp, thận trọng trong đánh giá chứng cứ. Hồ sơ kiểm sát án hình sự thể hiện các thao tác của Viện kiểm sát trong quá trình nghiên cứu, đề xuất đường lối xử lý phù hợp đối với từng vụ án. Qua đó, đã thể hiện trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc tăng cường vai trò công tố trong hoạt động xét xử án hình sự, từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trong thời kỳ thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang còn để xảy ra nhiều vụ án bị Tòa án cấp trên tuyên hủy án có trách nhiệm của Lãnh đạo và Kiểm sát viên. Nguyên nhân của những hạn chế, vi phạm là do Lãnh đạo, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự và kiểm sát xét xử án dân sự để xảy ra nhiều thiếu sót, vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; nhận thức chưa đúng trong việc áp dụng pháp luật, không phát hiện được những vi phạm, thiếu sót của bản án sơ thẩm để kháng nghị theo trình tự phúc thẩm. Chưa thực hiện tốt việc đề nghị cấp trên giải thích, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về nhận thức, áp dụng pháp luật, thỉnh thị đối với các vụ án phức tạp, có khó khăn, vướng mắc theo Quy định về công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ, báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị trong ngành Kiểm sát nhân dân, ban hành kèm theo Quyết định số 599/QĐ-VKSTC ngày 06/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Một số trường hợp Kiểm sát viên chưa nhìn nhận được trách nhiệm của cá nhân khi để xảy ra án hủy, thiếu tinh thần cầu thị, khắc phục, sửa chữa những sai phạm, thiếu sót mà cấp trên đã chỉ ra thông qua các Bản án phúc thẩm, Quyết định giám đốc thẩm và các Thông báo rút kinh nghiệm của Viện kiểm sát cấp trên.

Ngoài ra, do trình độ năng lực công tác chuyên môn nghiệp vụ của một vài Kiểm sát viên còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thanh Hào nhấn mạnh: Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang cần tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu các văn bản pháp luật, quy chế nghiệp vụ của Ngành; nghiêm túc tiếp thu các văn bản thông báo rút kinh nghiệm, chấp hành nghiêm chỉnh các ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Trong công tác nghiệp vụ, nếu có khó khăn, vướng mắc về đường lối giải quyết thì đề nghị cấp trên giải thích, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về nhận thức, áp dụng pháp luật, thỉnh thị đối với các vụ án phức tạp, có khó khăn, vướng mắc theo Quy định về công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ, báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị trong ngành Kiểm sát nhân dân. Từ đó, nâng cao hơn nữa năng lực nghiệp vụ, bản lĩnh của cán bộ, Kiểm sát viên trong công tác; hạn chế đến mức thấp nhất số lượng án bị hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, các kiến nghị đề xuất nêu trong Kết luận thanh tra, đồng chí Lê Quang Trung – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng như các kiến nghị, yêu cầu của Đoàn Thanh tra; đồng thời trong thời gian tới tập thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên trong đơn vị sẽ rút kinh nghiệm những tồn tại, vi phạm; nghiêm túc chấp hành các chỉ đạo, Thông báo rút kinh nghiệm của cấp trên nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng án hủy, sửa có lỗi của Kiểm sát viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phòng Thanh tra - Khiếu tố

Liên kết website

Thông kê truy cập