Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự

Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2023 tại Hội trường Viện kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự - Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn đã tiến hành tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự.

Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự
Toàn cảnh buổi lễ ký kết

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Thái – Viện trưởng VKSND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Quyết– Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, cùng các đồng chí Chấp hành viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên tham dự.

Sau hơn 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp số: 02/QCPH-VKS-CCTHADS ngày 10/10/2017 về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, công tác phối hợp trong thi hành án dân sự giữa các cơ quan có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo thi hành án chặt chẽ, đúng quy định. Các ngành thường xuyên phối hợp, trao đổi, bàn bạc, thống nhất các phương án giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thi hành án dân sự.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự - Viện kiểm sát nhân dân huyên đã ký kết Quy chế phối hợp mới số: 01/QCPH-VKS-CCTHADS, thay thế Quy chế phối hơp cũ, về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự.

Theo đó, Quy chế phối hợp liên ngành được nhất trí thông qua với 03 Chương, 16 Điều quy định về phạm vi, mục đích, nguyên tắc, phương thức và nội dung phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự giữa các đơn vị.

VKSND huyện Khánh Sơn

Liên kết website

Thông kê truy cập