Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần tù ngày 04/5/2020 đến 08/5/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

  04/5/2020

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ Ba

05/5/2020

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 10.

Thứ Tư

06/5/2020

- Đ/c Hồng công bố Quyết định, Kế hoạch và kiểm sát trực tiếp tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa (02 ngày).

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ Năm

07/5/2020

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra - Khiếu tố dự).

Thứ Sáu

08/5/2020

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra - Khiếu tố.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về lịch tuần
14. Lịch tuần 04.5.2020.pdf

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập