Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần từ ngày 09/12/2019 đến 13/12/2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
09/12/2019

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hào dự họp tại Tỉnh ủy.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

Thứ ba
10/12/2019

- Viện trưởng dự họp kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI (02 ngày).

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ tư
11/12/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

Thứ năm
12/12/2019

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Hồng dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân tại Hội trường Tỉnh ủy.

- Hội nghị cán bộ chủ chốt để nhận xét, đánh giá Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh (Thành phần tham dự gồm: Viện trưởng các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng phòng và tương đương, đại diện công đoàn, chi đoàn).

Thứ sáu
13/12/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10. 

- Viện trưởng dự họp Ban chấp hành tỉnh ủy.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về: 46. Lịch tuần ngày 09.12.2019.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập