Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 09/9/2019 đến 13/9/2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

   09/9/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm sát 9 tháng năm 2019.

Thứ Ba

10/9/2019

- Đ/c Hồng nghe VKS Vạn Ninh báo cáo 01 vụ án (mời Trưởng phòng 1 và Trưởng phòng 7 dự).

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ Tứ

11/9/2019

- Viện trưởng họp Tỉnh ủy (cả ngày).

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

Thứ Năm

12/9/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Hồng công bố quyết định và kiểm sát trực tiếp Trại Tạm giam - công an tỉnh Khánh Hòa (02 ngày).

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ Sáu

13/9/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng TK.


Bấm tải về lịch tuần: 
 

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập