Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 15/7/2019 đến 19/7/2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
15/07/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ ba
16/07/2019

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hồng dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019 và công tác kiểm sát tháng 6/2019 tại VKS Vạn Ninh.

- Đ/c Hào dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019 tại VKS Nha Trang.

Thứ tư
17/07/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng TK.
- Đ/c Hồng dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019 và công tác kiểm sát tháng 6/2019 tại VKS Diên Khánh.

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ năm
18/07/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào tham gia diễn tập khu vực phòng thủ Nha Trang (02 ngày).
- Đ/c Hồng dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019 và công tác kiểm sát tháng 6/2019 tại VKS Ninh Hòa.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
19/07/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.


Bấm tải về: 25. Lịch tuần ngày 15.7.2019.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập