Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 18/02/2019 đến 22/02/2019

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

18/02/2019

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ ba

19/02/2019

- Đ/c Thủy chủ trì họp khối (toàn thể công chức Phòng 9, Phòng 10, Phòng 11, Phòng Thống kê dự họp tại Phòng họp tầng 2).

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

Thứ tư­

20/02/2019

- Họp Hội đồng nâng lương đợt 01 năm 2019.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

Thứ năm

21/02/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu

22/02/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.


Bấm vào link dưới để tải lịch tuần:
Lịch tuần ngày 18.02.2019.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập