Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần từ ngày 18/02/2019 đến 22/02/2019

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

18/02/2019

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ ba

19/02/2019

- Đ/c Thủy chủ trì họp khối (toàn thể công chức Phòng 9, Phòng 10, Phòng 11, Phòng Thống kê dự họp tại Phòng họp tầng 2).

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

Thứ tư­

20/02/2019

- Họp Hội đồng nâng lương đợt 01 năm 2019.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

Thứ năm

21/02/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu

22/02/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.


Bấm vào link dưới để tải lịch tuần:
Lịch tuần ngày 18.02.2019.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập