Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần từ ngày 23/3/2020 đến 27/3/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
23/03/2020

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra - Khiếu tố.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1 (toàn bộ công chức Phòng 1 dự họp tại Phòng họp).

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ ba
24/03/2020

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hào họp bàn giải quyết 01 vụ án tại Công an tỉnh.

- Đ/c Hào dự họp tại Ban Nội chính Tỉnh ủy bàn giải quyết 01 vụ.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

Thứ tư
25/03/2020

- Đ/c Hồng dự họp liên ngành tại Công an tỉnh bàn giải quyết 01 vụ án (mời Lãnh đạo Phòng 7 dự).

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 10.

Thứ năm
26/03/2020

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng dự họp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh bàn giải quyết 01 việc.

Thứ sáu
27/03/2020

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra - Khiếu tố dự).

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về: 11. Lịch tuần ngày 23.3.2020.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập