Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Lịch công tác tuần từ ngày 30/09/2019 đến 04/10/2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
30/09/2019

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

Thứ ba
01/09/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ tư
02/09/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

Thứ năm
03/09/2019

- Đ/c Thủy kiểm sát trực tiếp Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
04/09/2019

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về: 36. Lịch tuần ngày 30.9.2019.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập