Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Lịch công tác tuần

Từ ngày 06/03/2017 đến 10/03/2017.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
06/03/2017

Đ/c Minh làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy dự kỷ niệm ngày 8/3 do Tổ nữ công tổ chức.

Đ/c Minh làm việc với Phòng 12.

Thứ ba
07/03/2017

- Đ/c Thủy chủ trì họp Khối (Các Trưởng, Phó phòng 9, Phòng 10, Phòng 11 và Phòng Thống kê dự).

Đ/c Sang làm việc với Phòng 8.
- Đ/c Thủy
 làm việc với Phòng 10.

Thứ tư
08/03/2017

- Đ/c Thủy dụ họp Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tại UBND tỉnh
- Đ/c Sang làm việc với phòng 1.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

Thứ năm
09/03/2017

- Đ/c Sang làm việc với phòng 7.
- Đ/c Minh làm việc với Văn phòng.

- Họp giao ban lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng TCCB).

Thứ sáu
10/03/2017

- Đ/c Thủy làm việc với phòng 10.
- Đ/c Sang làm việc với Phòng 2.

Đ/c Thủy làm việc với phòng 11.


Lịch tuần ngày 06.03.2017

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập