Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Lịch công tác tuần

Từ ngày 12/09/2016 đến ngày 16/09/2016

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
12/09/2016

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

- Đ/c Sang làm việc với Phòng 8.

- Đ/c Sang làm việc với Phòng 7

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10

Thứ ba
13/09/2016

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Đ/c Minh làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10

- Đ/c Minh làm việc với Phòng 2.

- D/c Thủy làm việc với Phòng TKTP-CNTT.

Thứ tư
14/09/2016

- Hội nghị trực tuyến “Công tác giải quyết đơn yêu cầu bồi thường của người bị oan trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát” (Lãnh đạo Viện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên, cán bộ của các Phòng 1, 2, 7 và 12 dự).

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

Thứ năm
15/09/2016

- Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Tòa án trong công tác giải quyết án hành chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Lãnh đạo Viện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên, cán bộ của các Phòng 9 và 10 dự).

- Họp  giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng và Phòng Tổ chức cán bộ dự)

Thứ sáu
16/09/2016

- Viện trưởng làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Sang làm việc với Phòng 8.

- Đ/c Minh làm việc với Phòng 2.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Đ/c Sang làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Minh làm việc với Phòng 1.Bấm vào đây để tải lịch tuần ngày 12.09.2016

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập