Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 72 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2018)

Văn bản quy phạm pháp luật

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH, TỐ TỤNG DÂN SỰ

06/10/2016

(Kiemsat.vn) - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là quyết định hành chính? Có được coi là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính không?; Tòa án ấn định thời gian giao nộp tài liệu, chứng cứ... Đọc tiếp

QUYẾT ĐỊNH 452/QĐ-VKSTC NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2013

15/07/2016

Ban hành Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp ... Đọc tiếp

06 ÁN LỆ ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM

06/07/2016

Ngày 06-4-2016, Chánh án TANDTC ban hành QĐ số 220/QĐ-CA quyết định về việc công bố án lệ. Dưới dây là 06 án lệ đã được HĐTP TANDTC thông qua ngày 06/4/2016.... Đọc tiếp

QUYẾT ĐỊNH 161/QĐ-VKSTC NGÀY 29/05/2014

05/07/2016

Bổ sung biểu mẫu thống kê vào chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp... Đọc tiếp

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập