Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã

VIỆN KIỂM SÁT – HẠT KIỂM LÂM HUYỆN DIÊN KHÁNH SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ

Thực hiện Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2021. Sáng ngày 04 tháng 11 năm 2021, tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh, liên ngành Viện kiểm sát và Hạt kiểm lâm huyện Diên Khánh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 03/LN – QCPH ngày 22/8/2019 giữa Viện kiểm sát nhân dân và Hạt kiểm lâm huyện Diên Khánh trong công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

VIỆN KIỂM SÁT – HẠT KIỂM LÂM HUYỆN DIÊN KHÁNH SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ
Ảnh chụp tại Hội nghị

Qua 02 năm triển khai việc thực hiện Quy chế, hai Ngành thường xuyên phối hợp, trao đổi, thống nhất bàn biện pháp giải quyết, nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Nhờ đó đã tháo gỡ nhiều vướng mắc trong quá trình tác nghiệp, kịp thời phát hiện xử lý những hạn chế, thiếu sót xảy ra trong khâu công tác này, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nhà nước, tổ chức và công dân; cơ bản đã góp phần làm giảm các loại tội phạm xâm phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện so với các năm trước.

Tuy nhiên, do hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật chưa đầy đủ nên việc nhận thức giải quyết một số vụ việc giữa hai ngành chưa thống nhất; bộ phận Thanh tra, pháp chế, cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm vừa tiếp nhận công việc nên vẫn còn nhiều hạn chế về nghiệp vụ, chưa nghiên cứu kỹ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017) để vận dụng, tham mưu trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm dẫn đến công tác phối hợp giữa hai Ngành đôi khi chưa chặt chẽ, khi xảy ra sự việc chưa kịp thời phối hợp ngay từ khi khám nghiệm hiện trường, trao đổi quan điểm dẫn đến khó khăn trong công tác giải quyết.

Nhằm nâng cao hơn nữa sự phối hợp hai ngành trong công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn huyện Diên Khánh để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nhu cầu cải cách tư pháp hiện nay, tại Hội nghị lãnh đạo và công chức hai ngành đã đưa ra những giải pháp để quan hệ phối hợp giữa hai ngành trong khâu công tác này được chặt chẽ, chủ động phối hợp trao đổi thống nhất khi có nguồn tin tội phạm xảy ra để đưa ra quan điểm xử lý kịp thời, đúng pháp luật.

VKSND huyện Diên Khánh

Liên kết website

Thông kê truy cập